RNDr.Ľubomír Vančík -  INGEVA     inžinierska geológia

 

Inžinierskogeologický prieskum pre všetky stupne projektovej dokumentácie


Zabezpečíme: - vrtné práce, studne

                        - laboratórne rozbory zemín a hornín

                        - poľné skúšky

                        - dynamická a statická penetrácia

                        - chemické rozbory podzemnej vody

                        - presiometrické skúšky

                        - radónový prieskum

                        - poradenstvo a konzultácie


 

KRÁTKE DODACIE LEHOTY                                        CENY DOHODOU

Kontakt:          RNDr. Ľubomír Vančík ,  tel/fax:+421 2 544 13 067  

email: ingeva@nextra.sk

mobil: +421 907 310 195